3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng ca...

Xem thêm cafef.vn

10,700 -300 -2.73%
 • EPS 12 tháng

  -190

 • P/E

  -56.95

 • Giá trị sổ sách

  11,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,457.20

 • KLCP lưu hành

  405,200,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp