3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng ca...

Xem thêm cafef.vn

11,000 -200 -1.79%
 • EPS 12 tháng

  350

 • P/E

  31.85

 • Giá trị sổ sách

  13,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,300.00

 • KLCP lưu hành

  300,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp