3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty Cổ phần Portserco nguyên trước đây là là Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xí nghiệp S...

Xem thêm cafef.vn

17,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  42,560

 • P/E

  0.41

 • Giá trị sổ sách

  29,300

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.12

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp