3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty Cổ phần Portserco nguyên trước đây là là Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xí nghiệp S...

Xem thêm cafef.vn

22,500 -500 -2.17%
 • EPS 12 tháng

  100

 • P/E

  234.47

 • Giá trị sổ sách

  29,100

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  27.00

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp