3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Container Miền Trung (HNX)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty cổ phần Container miền Trung tiền thân là Công ty TNHH Container Miền Trung được t...

Xem thêm cafef.vn

17,800 -100 -0.56%
 • EPS 12 tháng

  3,730

 • P/E

  4.77

 • Giá trị sổ sách

  25,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.72

 • KLCP lưu hành

  3,354,996

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp