3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (UpCOM)

Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) tiền thân là chi nhánh C...

Xem thêm cafef.vn

4,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  430

 • P/E

  9.33

 • Giá trị sổ sách

  4,910

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  120.00

 • KLCP lưu hành

  30,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp