3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNX)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú ...

Xem thêm cafef.vn

8,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,210

 • P/E

  7.26

 • Giá trị sổ sách

  17,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  82.23

 • KLCP lưu hành

  9,343,974

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp