3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

Ngày 27/11/2007: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) được th...

Xem thêm cafef.vn

11,600 -400 -3.33%
 • EPS 12 tháng

  1,290

 • P/E

  9.00

 • Giá trị sổ sách

  12,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  174.00

 • KLCP lưu hành

  15,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp