3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú được thành lập ngày 20/08/2000 theo quyết định của Ủy ...

Xem thêm cafef.vn

16,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,040

 • P/E

  8.03

 • Giá trị sổ sách

  15,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  144.32

 • KLCP lưu hành

  8,799,991

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp