3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Năm 1994 Công ty được thành lập theo quyết định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 của Bộ Gi...

Xem thêm cafef.vn

400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.32

 • KLCP lưu hành

  48,290,629

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp