3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco) là công ty chuyên ngành có bề d...

Xem thêm cafef.vn

18,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,850

 • P/E

  9.82

 • Giá trị sổ sách

  14,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  240.24

 • KLCP lưu hành

  13,199,997

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp