3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

POSTEF® có một vị thế và tiềm lực vững chắc trong thị trường thiết bị bưu chính viễn thông...

Xem thêm cafef.vn

17,900 -500 -2.72%
 • EPS 12 tháng

  110

 • P/E

  170.04

 • Giá trị sổ sách

  16,000

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  347.80

 • KLCP lưu hành

  19,430,006

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp