3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (UpCOM)

Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí

Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biến PTSC (POS) là Cô...

Xem thêm cafef.vn

28,000 -2,600 10.24%
 • EPS 12 tháng

  1,640

 • P/E

  17.06

 • Giá trị sổ sách

  109,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,120.00

 • KLCP lưu hành

  40,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp