3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Tiền thân của Công ty là Công ty Dầu khí I Thái Bình trực thuộc Tổng cục Dầu khí nay là Tậ...

Xem thêm cafef.vn

50,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  10,420

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  551.54

 • KLCP lưu hành

  10,900,000

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp