3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UpCOM)

Năng lượng / Dầu khí

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP đối với các đơn ...

Xem thêm cafef.vn

6,000 -900 -13.04%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  6,300

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  40.00

 • KLCP lưu hành

  6,666,666

P/E Ngành Năng lượng / Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp