3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (HNX)

Dịch vụ / Sách và In ấn

Công ty được thành lập từ năm 2007. Hoạt động sản xuất của Công ty qua 9 năm phát triển ng...

Xem thêm cafef.vn

19,700 -200 -1.01%
 • EPS 12 tháng

  3,550

 • P/E

  5.55

 • Giá trị sổ sách

  20,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  78.37

 • KLCP lưu hành

  3,977,936

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và In ấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp