3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE)

Năng lượng / Thủy điện

Tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện Lực III. Khởi công xây dựng ngà...

Xem thêm cafef.vn

42,900 +400 0.94%
 • EPS 12 tháng

  800

 • P/E

  7.56

 • Giá trị sổ sách

  19,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10,134.75

 • KLCP lưu hành

  236,241,246

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp