3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định SCI 6023/QD.UB ngày 27/08/2...

Xem thêm cafef.vn

32,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,030

 • P/E

  15.73

 • Giá trị sổ sách

  12,230

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,599.99

 • KLCP lưu hành

  49,999,832

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp