3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định SCI 6023/QD.UB ngày 27/08/2...

Xem thêm cafef.vn

27,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,090

 • P/E

  13.34

 • Giá trị sổ sách

  13,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,395.00

 • KLCP lưu hành

  49,999,832

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp