3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (HNX)

Công nghiệp / Gia công Cơ khí

Tiền thân của Công ty CP Cơ khí Xăng Dầu là Xưởng Cơ Khí Thống Nhất 5, thuộc Bộ Vật Tư, đư...

Xem thêm cafef.vn

35,600 -2,100 6.27%
 • EPS 12 tháng

  4,290

 • P/E

  8.30

 • Giá trị sổ sách

  24,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  256.38

 • KLCP lưu hành

  7,201,772

P/E Ngành Công nghiệp / Gia công Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp