3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (HNX)

Nguyên vật liệu / Nhựa

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tiền thân là Nhà máy Sản xuất bao bì Hương Phong thuộc C...

Xem thêm cafef.vn

12,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,690

 • P/E

  7.51

 • Giá trị sổ sách

  16,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.34

 • KLCP lưu hành

  4,200,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp