3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC tiền thân là Công Ty Xuất Nhập Khẩu Trực Dụn...

Xem thêm cafef.vn

81,000 -1,000 1.25%
 • EPS 12 tháng

  8,900

 • P/E

  9.10

 • Giá trị sổ sách

  36,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  755.94

 • KLCP lưu hành

  9,332,573

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp