3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE)

Nguyên vật liệu / Nhựa

Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê ( tiền thân là Công ty CP Khoáng Sản Pha Lê) đ...

Xem thêm cafef.vn

4,510 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,290

 • P/E

  -3.49

 • Giá trị sổ sách

  11,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  315.70

 • KLCP lưu hành

  69,999,847

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp