3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa dầu

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex tiền thân là Công ty Dầu nhờn được thành lập ngày 09/06/19...

Xem thêm cafef.vn

33,300 -1,300 4.06%
 • EPS 12 tháng

  1,400

 • P/E

  23.71

 • Giá trị sổ sách

  15,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,690.56

 • KLCP lưu hành

  80,797,566

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp