3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công nghiệp / Đường sắt

Với bề dày truyển thống 39 năm xây dựng và phát triển, bằng khả năng hoạt động chuyên nghi...

Xem thêm cafef.vn

11,500 -1,500 15%
 • EPS 12 tháng

  2,360

 • P/E

  4.86

 • Giá trị sổ sách

  13,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  23.00

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp