3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (HOSE)

Công nghiệp / Hàng hải

PJTACO là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. PJTACO được thành lậ...

Xem thêm cafef.vn

10,100 -700 -6.48%
 • EPS 12 tháng

  540

 • P/E

  18.53

 • Giá trị sổ sách

  12,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  232.71

 • KLCP lưu hành

  23,040,717

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp