3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân - trước đây là chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực th...

Xem thêm cafef.vn

23,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,310

 • P/E

  17.55

 • Giá trị sổ sách

  15,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  207.00

 • KLCP lưu hành

  9,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp