3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (UpCOM)

Nông nghiệp / Lương thực

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam – VINAFOOD II – được thành lập theo Quyế...

Xem thêm cafef.vn

38,400 -1,300 3.5%
 • EPS 12 tháng

  -30

 • P/E

  -1,322.31

 • Giá trị sổ sách

  8,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10,837.16

 • KLCP lưu hành

  282,217,737

P/E Ngành Nông nghiệp / Lương thực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp