3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (UpCOM)

Nông nghiệp / Lương thực

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam – VINAFOOD II – được thành lập theo Quyế...

Xem thêm cafef.vn

36,000 -1,800 5.26%
 • EPS 12 tháng

  60

 • P/E

  565.86

 • Giá trị sổ sách

  4,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  18,000.00

 • KLCP lưu hành

  500,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Lương thực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp