3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Nội thất

Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP được thành lập từ năm 1985 với tên gọi ban đầu là Côn...

Xem thêm cafef.vn

9,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,230

 • P/E

  8.03

 • Giá trị sổ sách

  10,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  272.25

 • KLCP lưu hành

  27,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Nội thất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp