3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Thành Đ...

Xem thêm cafef.vn

2,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -30

 • P/E

  -104.17

 • Giá trị sổ sách

  -2,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.20

 • KLCP lưu hành

  4,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp