3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được thành lập ngày 2/12/2007 với sự sáng lập của 6 cổ ...

Xem thêm cafef.vn

14,300 -1,100 8.33%
 • EPS 12 tháng

  1,200

 • P/E

  11.92

 • Giá trị sổ sách

  11,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  470.09

 • KLCP lưu hành

  33,339,891

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp