3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX)

Công nghệ / Phần mềm

CTCP Tin học Viễn thôngPETROLIMEX (PIACOM) là đơn vị thành viên của Tập đoànXăng dầu Việt ...

Xem thêm cafef.vn

27,300 +500 1.87%
 • EPS 12 tháng

  3,590

 • P/E

  7.60

 • Giá trị sổ sách

  17,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  106.47

 • KLCP lưu hành

  3,900,000

P/E Ngành Công nghệ / Phần mềm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp