3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến
(HSX)

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến

Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép

...

Xem thêm cafef.vn

5,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,230

 • P/E

  4.46

 • Giá trị sổ sách

  15,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  110.00

 • KLCP lưu hành

  19,999,993

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp