3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (UpCOM)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài...

Xem thêm cafef.vn

14,600 -900 -5.81%
 • EPS 12 tháng

  240

 • P/E

  60.86

 • Giá trị sổ sách

  10,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,490.15

 • KLCP lưu hành

  150,009,329

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp