3 năm(2020-2022)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Ngày 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý...

Xem thêm cafef.vn

24,300 0 0%
  • EPS 12 tháng

    1,680

  • P/E

    13.45

  • Giá trị sổ sách

    13,810

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    7,945.13

  • KLCP lưu hành

    326,960,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp