3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Ngày 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý...

Xem thêm cafef.vn

22,100 +200 0.91%
 • EPS 12 tháng

  1,720

 • P/E

  12.88

 • Giá trị sổ sách

  18,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7,225.82

 • KLCP lưu hành

  326,960,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp