3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Hồng ...

Xem thêm cafef.vn

6,600 +800 13.79%
 • EPS 12 tháng

  90

 • P/E

  74.28

 • Giá trị sổ sách

  12,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  119.46

 • KLCP lưu hành

  18,100,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp