3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa (HNX)

Nguyên vật liệu / Nhựa

Với khát vọng sản xuất các sản phẩm phụ gia, hóa chất công nghiệp tại Việt nam thay thế ch...

Xem thêm cafef.vn

8,100 -100 -1.22%
 • EPS 12 tháng

  1,160

 • P/E

  7.01

 • Giá trị sổ sách

  12,360

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  68.45

 • KLCP lưu hành

  8,450,940

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp