3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu ...

Xem thêm cafef.vn

2,700 +100 3.85%
 • EPS 12 tháng

  -80

 • P/E

  -35.75

 • Giá trị sổ sách

  4,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  135.00

 • KLCP lưu hành

  50,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp