3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ kiến thiết đất nướ...

Xem thêm cafef.vn

6,500 -700 -9.72%
 • EPS 12 tháng

  -3,600

 • P/E

  -1.81

 • Giá trị sổ sách

  10,840

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  32.50

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp