3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), tiền thân là Công ty Nhập khẩu ...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -20

 • P/E

  -371.52

 • Giá trị sổ sách

  2,890

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,391.39

 • KLCP lưu hành

  231,898,919

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp