3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (UpCOM)

Năng lượng / Vận tải và kho bãi dầu khí

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) được thành lập vào ngày 20 thán...

Xem thêm cafef.vn

14,600 +200 1.39%
 • EPS 12 tháng

  1,220

 • P/E

  11.98

 • Giá trị sổ sách

  14,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  629.08

 • KLCP lưu hành

  43,087,331

P/E Ngành Năng lượng / Vận tải và kho bãi dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp