3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam  (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiền thân là Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, th...

Xem thêm cafef.vn

26,000 -100 -0.38%
 • EPS 12 tháng

  3,030

 • P/E

  8.57

 • Giá trị sổ sách

  26,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  366.51

 • KLCP lưu hành

  14,096,486

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp