3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc tiền thân là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được th...

Xem thêm cafef.vn

13,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  690

 • P/E

  18.90

 • Giá trị sổ sách

  4,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  51.02

 • KLCP lưu hành

  3,924,550

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp