3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện tiền thân là Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện...

Xem thêm cafef.vn

12,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  120

 • P/E

  115.53

 • Giá trị sổ sách

  15,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  51.60

 • KLCP lưu hành

  4,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp