3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cà Phê Petec (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cà Phê Petec (UpCOM)

Nông nghiệp / Cà phê

Công ty cổ phần Cà phê Petec là công ty được thành lập từ một ngành hàng kinh doanh của Cô...

Xem thêm cafef.vn

4,900 +300 6.52%
 • EPS 12 tháng

  180

 • P/E

  27.21

 • Giá trị sổ sách

  7,070

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.70

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Cà phê: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp