3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX)

Nông nghiệp / Phân bón

Ngày 14/01/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành lập Chi nhánh Công ...

Xem thêm cafef.vn

19,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,090

 • P/E

  9.12

 • Giá trị sổ sách

  18,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  191.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Phân bón: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp