3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tiền thân là Công ty xây lắp I - Tổng Công ty xăng ...

Xem thêm cafef.vn

24,000 -1,900 8.6%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  276.00

 • KLCP lưu hành

  11,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp