3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UpCOM)

Công nghiệp / Công nghiệp

Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam là đơn vị thành viên ...

Xem thêm cafef.vn

30,200 -600 -1.95%
 • EPS 12 tháng

  -120

 • P/E

  -242.53

 • Giá trị sổ sách

  15,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  782.03

 • KLCP lưu hành

  25,894,868

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp