3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì

PV Building tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí. Ngày 28/3/2009...

Xem thêm cafef.vn

8,900 -100 -1.11%
 • EPS 12 tháng

  900

 • P/E

  9.85

 • Giá trị sổ sách

  11,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  155.95

 • KLCP lưu hành

  17,522,284

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp