3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm trung ư...

Xem thêm cafef.vn

8,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  350

 • P/E

  23.31

 • Giá trị sổ sách

  11,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  917.73

 • KLCP lưu hành

  113,299,902

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp