3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (UpCOM)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

PAIC được thành lập ngày 16/02/2009. Mặc dù mới thành lập, nhưng PAIC thừa hưởng toàn bộ c...

Xem thêm cafef.vn

14,700 -1,900 14.84%
 • EPS 12 tháng

  1,140

 • P/E

  12.89

 • Giá trị sổ sách

  11,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  62.26

 • KLCP lưu hành

  4,235,290

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp