3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE)

Công nghiệp / Phụ tùng ô tô

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO), trước đây là Công ty Pin Ắc quy miền Nam, được Tổng cục...

Xem thêm cafef.vn

25,000 -50 -0.2%
 • EPS 12 tháng

  2,260

 • P/E

  11.08

 • Giá trị sổ sách

  19,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,161.79

 • KLCP lưu hành

  46,471,707

P/E Ngành Công nghiệp / Phụ tùng ô tô: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp