3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (UpCOM)

Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày 29/02/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Vi...

Xem thêm cafef.vn

3,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.00

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp